Podręczniki 2021/2022

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022:

- liceum trzyletnie,

- liceum czteroletnie.

Komunikat komisji rekrutacyjnej!

       Potwierdzenie woli podjęcia nauki w SLO (kandydaci zakwalifikowani) poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu odbędzie się w dniach 23 - 30 lipca w godz. 900 - 1430 (30 lipca do godz. 1500).

Wymagane dodatkowo karta zdrowia i 2 zdjęcia.

Druk odwołania.

WYDAWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI – MATURA 2021

Świadectwa dojrzałości będą wydawanie absolwentom za okazaniem dowodu tożsamości w dniu  5 lipca 2021 r. w sali 3B.  

Świadectwo może odebrać inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia 
( link do wzoru upoważnienia).  

Prosimy po odbiór dokumentów zgłaszać się według  następującego harmonogramu: 

Klasa 3 A w godz. 8.00 – 8.45 
Klasa 3 B w godz. 8.45 – 9.30 
Klasa 3 C w godz. 9.30 – 10.15 
Klasa 3 D w godz. 10.15 – 11.00 
Klasa 3 E w godz. 11.00 – 11.45 
Klasa 3 F w godz. 11.45 – 12.30 
Klasa 3 G w godz. 12.30 – 13.00 
Klasa 3 H w godz. 13.00 – 13.45 
Absolwenci z ubiegłych lat w godz. 13.45 – 14.30 

Uwaga: Przy podchodzeniu do stanowiska odbioru dokumentów, należy zachować odpowiedni odstęp ( co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos maseczką. 

Od dnia 6 lipca 2021 r. świadectwa dojrzałości będzie można odebrać w sekretariacie szkoły  
w godzinach 8.00 – 14.00. 

Przypominamy, że aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego w dniu rozdania świadectw ukończenia szkoły ( informację można również uzyskać w sekretariacie szkoły). 

Zasady wglądu do prac egzaminacyjnych i odpowiednie wnioski (załączniki 25a, 25b, 25c)  na stronie  oke.krakow.pl

DO WAKACJI 2020 ZOSTAŁO
 
DNI
 
Godzin
 
Minut
 
Sekund
  • foto1.jpg
  • foto2.jpg
  • foto3.jpg
  • foto4.jpg
  • konkurs.jpg
Back to Top