MATURA 2021

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 znajdują się w zakładkach: witryna maturzysty i pliki maturzysty.

Harmonogramy z przydziałem sal na egzaminy oraz hasła dostępu do systemu ZIU tegorocznym absolwentom zostaną przekazane przez wychowawców w dniu rozdania świadectw.

Absolwentów z ubiegłych lat prosimy o odebranie powyższych informacji w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-14.00. 
Informację można też uzyskać telefonicznie.

WYNIKI KONKURSU rECYTATORSKIEGO POEZJI k. k. bACZYŃSKIEGo

W ramach Ogólnopolskiego Projektu „Baczyński” uczniowie klas 1-2 Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w KONKURSIE RECYTATORSKIM poezji K. K. Baczyńskiego - „Niebo złote ci otworzę ...”
W dniu 29 kwietnia 2021 r. obradowała KOMISJA KONKURSOWA w składzie:  A. Bilska – Kokosińska, K. Skwarek, D. Teśniarz, E. Kiec, J. Piwnicka, A. Budkowska, W. Góral, M. Zybura. Komisja przesłuchała nagrania recytacji utworów 21 uczestników i wyłoniła zwycięzców. Oceniając występy, zwróciła uwagę na dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu, płynność recytacji, dykcję, modulację głosem oraz ogólny wyraz artystyczny. W wyniku prac KOMISJA wyłoniła laureatów KONKURSU.
LAUREACI:
I miejsce: Małgorzata Sobkiewicz - ( klasa 2 Ag) za recytację utworu „Elegia o … [ chłopcu polskim]”,

II miejsce: Julia Kaczkowska – ( klasa 2 Fg) za recytację utworu „Dwie miłości”
ex aequo Nicole Piecyk – ( klasa 1 C) za recytację utworu „Mazowsze”
Karol Zięba – ( klasa 1 B) za recytację utworu „Rodzicom”,

III miejsce: Agata Brzozowska – (klasa 2 Eg) za recytację utworu „Rodzicom”.

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich opiekunom.

Przewodnicząca -  Aldona Bilska - Kokosińska

"Wiwat konstytucja ! " - konkurs wiedzowy

3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja - niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

 W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji   3 Maja,  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę i ogłosił 2021. Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Read more ...

Pożegnanie maturzystów 2021

DO WAKACJI 2020 ZOSTAŁO
 
DNI
 
Godzin
 
Minut
 
Sekund
  • foto1.jpg
  • foto2.jpg
  • foto3.jpg
  • foto4.jpg
  • konkurs.jpg
Back to Top