XXII Edycja Konkursu Poetyckiego "Moja mała ojczyzna" pod hasłem "Godziny przy piórze"

Serdecznie zapraszamy do XXII Edycji Konkursu Poetyckiego ”Moja mała ojczyzna” pod hasłem „Godziny przy piórze”
Konkurs przeznaczony jest dla młodych twórców powiatu stalowowolskiego.  W tym roku konkurs polega  na napisaniu minimum pięciu fraszek tematycznie związanych z powiatem stalowowolskim .

Read more: XXII Edycja Konkursu Poetyckiego "Moja mała ojczyzna" pod hasłem "Godziny przy piórze"

Warsztaty Edukacyjno-Wychowawcze

             Od  kwietnia  do  czerwca  br.  uczniowie  wszystkich  klas  1,  2 i 3 G/G  brali  udział  w  zajęciach  edukacyjnych:  „Słowa  Jana  Pawła  II  drogowskazem  przy  podejmowaniu  właściwych  decyzji  życiowych  – warsztaty edukacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem elementów logicznego  myślenia dla młodzieży”. Warsztaty  przeprowadziły: p. Władysława Góral i p. Alina Budkowska we współpracy z bratem Filipem Jarosem, p. Teresą Mastalerczyk, p. Agnieszką Sikorą, p. Barbarą Małek, p. Wiesławą Mazur, p. Dorotą Woś,  bratem Pawłem Frąckowiak, p. Romanem Prawicą  oraz p. Mirosławem Sroką.

Read more: Warsztaty Edukacyjno-Wychowawcze

Narodowe Czytanie 2022 - "BALLADY I ROMANSE"

     Tegoroczna edycja Narodowego Czytania odbywa się w Roku Romantyzmu Polskiego, ustanowionym przez Sejm  Rzeczpospolitej  Polskiej z okazji  obchodów  w  2022  roku    200.  lecia  pierwszego   wydania   "Ballad   i   romansów"  A.  Mickiewicza.

Read more: Narodowe Czytanie 2022 - "BALLADY I ROMANSE"

czytamy norwida

"Nie miecz, nie tarcz bronią Języka,

Lecz - arcydzieła!"

Cyprian Kamil Norwid „Język - ojczysty”

 

        Drugiego czerwca tego roku w bibliotece szkolnej uczniowie  klas 3A, 2A, 3D, 2B, 1E, 1A uczestniczyli w spotkaniu poetyckim pt. „Czytanie Norwida w roku szkolnym 2021/2022”.  Młodzież z klasy 2A pod kierunkiem pani Aliny Budkowskiej i pani Edyty Kiec przygotowała montaż słowno – muzyczny poświęcony twórczości patrona naszej szkoły.

     Uczniowie czytali utwory wielkiego poety w języku ukraińskim, angielskim, francuskim i polskim. Tło muzyczne stanowiła muzyka Fryderyka Chopina odtwarzana z płyt winylowych na adapterze. Przedsięwzięciu towarzyszyła ciekawa ekspozycja książek i wystawa cytatów oraz myśli Cypriana Kamila Norwida.

Read more: czytamy norwida

Back to Top