Narkotyki ? Dziękuję nie biorę ! ! !

Każdy narkotyk może powodować uzależnienie. Jedne mają mniejszy potencjał uzależniający, inne większy, ale uzależniają wszystkie. Uzależnienie fizyczne polega na tym, że po odstawieniu substancji psychoaktywnej dochodzi do reakcji ze strony fizjologii organizmu – pojawiają się nudności, wymioty, bóle głowy, ciągłe poszukiwanie narkotyku. Dzieje się tak dlatego, że organizm do tej pory przyzwyczajony do stałego dostarczania narkotyku przystosował się do tego i teraz bez substancji psychoaktywnej przestaje prawidłowo funkcjonować. 

Read more: Narkotyki ? Dziękuję nie biorę ! ! !

40. lecie SOLIDARNOŚCI

40 lat temu, 31 sierpnia 1980 r. strajkujący robotnicy Stoczni Gdańskiej podpisali z przedstawicielami komunistycznej władzy porozumienie kończące trwający od połowy sierpnia strajk. Podobne dokumenty na przełomie sierpnia i września 1980 r. podpisane zostały w Szczecinie (30 sierpnia), Jastrzębiu - Zdroju (3 września) i w Dąbrowie Górniczej (11 września).

17 IX 1980 r. powstał Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy "Solidarność". Był to ogólnopolski związek zawodowy dla obrony praw pracowniczych, do 1989 r. jeden z głównych ośrodków masowego ruchu oporu przeciw komunistycznym rządom Polski Ludowej.

Read more: 40. lecie SOLIDARNOŚCI

Narkotyki ? Dziękuję nie biorę ! ! !

Każdy narkotyk może powodować uzależnienie. Jedne mają mniejszy potencjał uzależniający, inne większy, ale uzależniają wszystkie. Uzależnienie fizyczne polega na tym, że po odstawieniu substancji psychoaktywnej dochodzi do reakcji ze strony fizjologii organizmu – pojawiają się nudności, wymioty, bóle głowy, ciągłe poszukiwanie narkotyku. Dzieje się tak dlatego, że organizm do tej pory przyzwyczajony do stałego dostarczania narkotyku przystosował się do tego        i teraz bez substancji psychoaktywnej przestaje prawidłowo funkcjonować. 

Read more: Narkotyki ? Dziękuję nie biorę ! ! !

KARTKA Z KALENDARZA ...

ROCZNICE HISTORYCZNE I WYDARZENIA POLITYCZNE 

ŚWIAT 

WRZESIEŃ 
(70) 19 IX 1950 
Utworzenie Europejskiej Unii Płatniczej. 

PAŹDZIERNIK  
(30) 3 X 1990 
Zjednoczenie Niemiec. 

LISTOPAD 
(70) 4 XI 1950 
Podpisanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  

GRUDZIEŃ 
(20) 7 XII 2000 
Przyjęcie podczas szczytu w Nicei Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zbioru fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich.   

POLSKA 

WRZESIEŃ  
(40) 17 IX 1980 
Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 

(20) 22 IX 2000 
Zakończenie produkcji samochodu Fiat 126p w Bielsku-Białej. 

Read more: KARTKA Z KALENDARZA...

Back to Top