PODSUMOWANIE KONKURSÓW Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

1

W mijającym roku szkolnym uczniowie Samorządowego LO osiągnęli  sukcesy w konkursach z języka niemieckiego: 

- w październiku 2021 r. uczestniczyli w  sesji jesiennej Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Niemieckiego "Weltsprachen Abitur" organizowanego przez Wydawnictwo Synapsa Sp. z o.o. Najwyższy wynik w szkole (80%, 3 miejsce) osiągnęła uczennica kl. 3C Julia Kaczmarska;

- w kwietniu 2022r. odbył się etap finałowy I Konkursu Wymowy Niemieckiej organizowany przez Katedrę Germanistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W gronie  10 najlepszych finalistów znalazł się uczeń klasy 3E Michał Polak;

- w kwietniu 2022r. odbył się konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach II Festiwalu Języka Niemieckiego organizowany przez Katedrę Germanistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczeń klasy 1E Michał Wilk został laureatem konkursu artystycznego dla szkół ponadpodstawowych – plakat lub kolaż „Warum ist Deutsch so wichtig?”

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wszystkim serdecznie  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Read more ...

Pani Profesor Ewa Grzegorczyk przechodzi na emeryturę

Posiedzenie rady pedagogicznej SLO w dniu 21 czerwca 2022 roku pan dyrektor Marek Czopor rozpoczął od uroczystego i podniosłego akcentu. Dyrekcja i grono pedagogiczne pożegnali panią profesor Ewę Grzegorczyk, która zdecydowała się przejść na emeryturę.

Pani profesor Ewa Grzegorczyk była wielce oddana i życzliwa dla uczniów. Z zaangażowaniem i pasją prowadziła młodych ludzi po meandrach wiedzy geograficznej. Zajęcia lekcyjne prowadziła ciekawie i rzeczowo. Wielu uczniów pani profesor Grzegorczyk, pod wpływem relacji mistrz-uczeń, decydowało się na wybór niełatwej matury właśnie z geografii.

Pani Ewo! Drzwi i serca świata Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego pozostają dla Pani zawsze otwarte!

Warsztaty Edukacyjno-Wychowawcze

             Od  kwietnia  do  czerwca  br.  uczniowie  wszystkich  klas  1,  2 i 3 G/G  brali  udział  w  zajęciach  edukacyjnych:  „Słowa  Jana  Pawła  II  drogowskazem  przy  podejmowaniu  właściwych  decyzji  życiowych  –  warsztaty  edukacyjno - wychowawcze  z  wykorzystaniem  elementów  logicznego  myślenia  dla  młodzieży”.  Warsztaty  przeprowadziły:  p.  Władysława Góral i p.  Alina Budkowska we współpracy z bratem Filipem Jarosem, p. Teresą Mastalerczyk, p. Agnieszką Sikorą, p. Barbarą Małek, p. Wiesławą Mazur, p. Dorotą Woś,  bratem Pawłem Frąckowiak, p. Romanem Prawicą  oraz p. Mirosławem Sroką.

Read more ...

Konkurs czytelniczy - "piękno przyrody polskiej"

       W dniu 27 maja 2022 roku w czytelni szkolnej odbył się konkurs czytelniczy  "Piękno przyrody polskiej” zorganizowany i przeprowadzony przez nauczycieli  bibliotekarzy: p. Alinę Budkowską i p. Władysławę Góral.  

      Każda pierwsza klasa wybrała  czteroosobowy zespół, który reprezentował klasę. Uczniowie czytali wybrane fragmenty lektur: „Pan Tadeusz” i „Nad Niemnem”. Najlepiej zaprezentowała się klasa 1G, którą reprezentowali uczniowie:  Julia Drzymała, Maksymilian Bar, Jakub Ziętek, Amelia Ścipień.  Otrzymali oni dyplomy i nagrody książkowe, które wręczył im dyrektor szkoły p. Marek Czopor.

Read more ...

DO WAKACJI ZOSTAŁO
 
DNI
 
Godzin
 
Minut
 
Sekund
  • foto1.jpg
  • foto2.jpg
  • foto3.jpg
  • foto4.jpg
  • konkurs.jpg
Back to Top