obiady - październik 2023. zasady korzystania ze stołówki w PSP 11.

OGŁOSZENIE

Uczniowie, którzy zapisali się na listę w sekretariacie szkoły,

będą uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej

od października 2023 r.

Informujemy, że bloczki na obiady na miesiąc październik 2023 r. będą wydawane w dniach:

- od 25.09.2023 r. do 29 09.2023 r.

Cena obiadów za październik wynosi - 132 zł.

Wpłaty za obiady dla uczniów z listy można dokonywać do 25.09.2023 r. na podane poniżej konto szkoły.

Bloczki będą wydawane uczniom, którzy uiścili opłatę za obiady i okażą potwierdzenie przelewu na konto bankowe szkoły lub prześlą potwierdzenie na adres mailowy szkoły This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dane do wpłaty:

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące

ul. Wojska Polskiego 9

37-450 Stalowa Wola

PKO BP 64 1020 4913 0000 9702 0117 6833

tytułem: wpłata za miesiąc .......... rok.........,

..................................... nazwisko i imię ucznia, klasa

 

ZASADY KORZYSTANIA  ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ  W  PSP  11

1. Każdorazowo przed wydaniem posiłku w stołówce szkolnej, uczniowie mają obowiązek okazać bloczek obiadowy w celu potwierdzenia pieczątką wydania obiadu w danym dniu.

Nie należy wycinać poszczególnych kwadratów z oznaczoną datą!

2. W każdym ostatnim dniu miesiąca, w którym jest wydawany ostatni posiłek, należy zwrócić bloczek obiadowy opatrzony pieczątkami do pracownika stołówki szkolnej PSP 11, wydającego obiady.

DO WAKACJI ZOSTAŁO
 
DNI
 
Godzin
 
Minut
 
Sekund
  • foto1.jpg
  • foto2.jpg
  • foto3.jpg
  • foto4.jpg
  • konkurs.jpg
Back to Top