Gala „Perspektyw” w Rzeszowie i nagrody dla SLO

W dniu 1. lutego 2023 w auli Politechniki Rzeszowskiej odbyła się uroczysta gala magazynu „Perspektywy”, w czasie której wyróżniono najlepsze licea na Podkarpaciu. W gronie 10 najlepszych liceów znalazło się nasze Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida – jako jedyne tak wysoko ocenione pośród szkół powiatu stalowowolskiego. 

 

- To ważna nagroda dla naszej szkoły – powiedział po gali dyrektor SLO, pan Marek Czopor. – To najlepsza, bo obiektywna ocena świetnej pracy naszych nauczycieli i docenienie pilnej nauki naszych uczniów. Chcemy dalej rozwijać się i dawać najlepsze perspektywy edukacyjne kolejnym młodym ludziom.

 

Nagrody wręczał rektor Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, zaś szczególnie życzliwe gratulacje skierowała do dyrektorów nagrodzonych szkół Podkarpacki Kurator Oświaty, pani Małgorzata Rauch.

 

W metodologii magazynu „Perspektywy” licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech obiektywnych kryteriów. Były to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

 

W gali wzięła udział reprezentacja uczniów SLO: Paweł Wołek (klasa 4C), Aleksander Kapuściński (klasa 4A), Emilia Paterek (klasa 4A), Bartosz Pietrzyk (klasa 3C), Kacper Piotrowski (klasa 3C), Kamila Ćwikła (klasa 3F), Mateusz Ziółkowski (klasa 3G), Karol Zięba (klasa 3B), Gabriela Motyka (klasa 2B), Julita Pacuła (klasa 2B). Oprócz pana dyrektora Marka Czopora, w gali wzięła udział także pani wicedyrektor Monika Ciołkosz.

DO WAKACJI ZOSTAŁO
 
DNI
 
Godzin
 
Minut
 
Sekund
  • foto1.jpg
  • foto2.jpg
  • foto3.jpg
  • foto4.jpg
  • konkurs.jpg
Back to Top