Wyniki rekrutacji do SLO

Lista kandydatów zakwalifikowanych:

klasa 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F

Uczniowie zakwalifikowani do klasy 1B na pozycjach od 33 do 64 zostaną przydzieleni do klasy 1G (rozszerzenia analogiczne jak w kl. 1B)

Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 8:30 - 15:00) wymagane jest potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Konieczne jest również złożenie oświadczeń (dostępnych tutaj lub w punkcie rekrutacyjnym szkoły), dwóch podpisanych zdjęć i ew. karty szczepień.

 

Podanie/odwołanie - sekretariat szkoły.

Wykaz podręczników.

Podczas składania dokumentów konieczne jest przestrzeganie reżimu sanitarnego (dystans społeczny, maseczki/przyłbice, dezynfekcja rąk)!

Odbiór świadectw dojrzałości

WYDAWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI – MATURA 2020


               
Świadectwa dojrzałości będą wydawane absolwentom za okazaniem dowodu tożsamości w dniu  11 sierpnia 2020 r. przed budynkiem szkoły ( wejście od strony kawiarenki szkolnej).

Świadectwo może odebrać inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia
 (link do wzoru upoważnienia).

Prosimy po odbiór dokumentów zgłaszać się według  następującego harmonogramu:

Klasa 3 A w godz. 8.00 – 8.45
Klasa 3 B w godz. 8.45 – 9.30
Klasa 3 C w godz. 9.30 – 10.30
Klasa 3 D w godz. 10.30 – 11.30
Klasa 3 E w godz. 11.30 – 12.30
Klasa 3 F w godz. 12.30 – 13.30
Klasa 3 G w godz. 13.30 – 13.45
Klasa 3 H w godz. 13.45 – 14.30
Absolwenci z ubiegłych lat w godz. 14.30 – 15.00

Uwaga: Przy podchodzeniu do stanowiska odbioru dokumentów, należy zachować odpowiedni odstęp ( co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos (maseczką lub przyłbicą).

Od dnia12 sierpnia 2020 r. świadectwa dojrzałości będzie można odebrać sekretariacie szkoły
w godzinach 8.00 – 14.00.

Przypominamy, że zalogowanie się do systemu OBIEG w celu obejrzenia indywidualnych wyników odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali drogą elektroniczną w czerwcu.
Zasady wglądu do prac egzaminacyjnych i odpowiednie wnioski oraz inne informacje na temat egzaminu maturalnego na stronie  oke.krakow


               

Wykaz podręczników do SLO

Liceum 4-letnie.

Liceum 3-letnie.

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Weltsprachen Abitur

W bieżącym roku szkolnym 24 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich naszego liceum uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Weltsprachen Abitur organizowanym przez Wydawnictwo Synapsa.

Czytaj więcej...

DO WAKACJI ZOSTAŁO
 
DNI
 
Godzin
 
Minut
 
Sekund
  • foto1.jpg
  • foto2.jpg
  • foto3.jpg
  • foto4.jpg
  • konkurs.jpg
Back to Top