WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH 2022

Świadectwa maturalne i ich odpisy będą wydawanie absolwentom za okazaniem dowodu tożsamości w dniu  5 lipca 2022 r. w sali 3B.  

Świadectwo może odebrać inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia ( link do wzoru upoważnienia).  

Prosimy po odbiór dokumentów zgłaszać się według  następującego harmonogramu: 

Klasa 3 A w godz. 8.00 – 8.40 
Klasa 3 B w godz. 8.40 – 9.20 
Klasa 3 C w godz. 9.20 – 10.00 
Klasa 3 D w godz. 10.00 – 10.40 
Klasa 3 E w godz. 10.40 – 11.20 
Klasa 3 F w godz. 11.20 – 11.40 
Klasa 3 G w godz. 11.40 – 12.20 
Absolwenci z ubiegłych lat w godz. 12.20 – 13.00 

Od dnia 6 lipca 2022 r. świadectwa maturalne będzie można odebrać w sekretariacie szkoły  
w godzinach 8.00 – 14.00. 

Przypominamy, że aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego w szkole ( informację można również uzyskać w sekretariacie szkoły). 

Zasady wglądu do prac egzaminacyjnych i odpowiednie wnioski (załączniki 25a, 25b, 25c)  na stronie  oke.krakow. Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej może złożyć zdający, jeżeli ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy  został zaniżony. 

DO WAKACJI ZOSTAŁO
 
DNI
 
Godzin
 
Minut
 
Sekund
  • foto1.jpg
  • foto2.jpg
  • foto3.jpg
  • foto4.jpg
  • konkurs.jpg
Back to Top