"wy macie być stróżami poranka" - projekt edukacyjno - wychowawczy

W niedzielę 11 października 2020 przeżywaliśmy dwudziesty Dzień Papieski pod hasłem „TOTUS TUUS”. Przypada on w tym roku w jubileusz stulecia urodzin oraz w piętnastą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. 

Dzień Papieski w każdym roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, w tym koncert galowy Dnia Papieskiego w Warszawie.

W dniach od 7 – 15 października 2020 r. nauczyciele bibliotekarze: A. Budkowska, J. Piwnicka i W. Góral we współpracy z uczniami i nauczycielami: kl.1G- p. M. Zyburą, kl. 2C/g – p. R. Sienkiewiczem, kl.3F/g – I. Wojtaś, kl. 2F/g i kl. 2E/g – p. A. Bilską – Kokosińską, kl.1B – p. M. Sudoł i kl. 1C – p. D. Teśniarz przygotowali projekt edukacyjno – wychowawczy „ Wy macie być stróżami poranka” – słowa Jana Pawła II do młodzieży.

Celem projektu  było rozważanie przez młodzież nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II jakie pozostawił nam w ciągu 27 lat swego pontyfikatu. Nauczanie to jest ważnym drogowskazem nie tylko dla wierzących, ale i dla poszukujących, wszystkich ludzi dobrej woli, ponad istniejącymi podziałami  i stosowanie ich w życiu przez młodych ludzi. Nie jest to łatwe – jak napisał św. Jan Paweł II – „Często trzeba wiele odwagi, aby postępować wbrew obowiązującym prądom (…). Lecz (…) taki jest właśnie program życia, prawdziwie udanego i szczęśliwego” (Orędzie na III Światowe Dni Młodzieży. Rzym, 13 grudnia 1987 roku). Jan Paweł II  do młodych mówił, „Nie lękajcie się Waszej młodości i Waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości”, „Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć, odkrywania kim jesteście, odkrywania wartości które nadają kształt waszemu życiu”.

Dzięki temu projektowi uczniowie wiedzą, że życie musi być oparte  na solidnych fundamentach moralnych, które powinny być stosowane  w życiu przez młodych ludzi.