Rocznica nadania szkole imienia C.K. Norwida

Dnia 27 września 2019 odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy nadania szkole imienia C.K. Norwida. Na uroczystość przybyła dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz odświętnie ubrani uczniowie wszystkich klas pierwszych Samorządowego LO.

Uroczystość poprowadzili Gabriela Ozga i Antoni Prokop z kl.2A. Po hymnie nastąpiła zmiana asysty pocztu sztandarowego oraz przekazanie insygniów nowej asyście. Następnie głos zabrał Pan dyrektor Marek Czopor, który nawiązał do wartości Norwidowskich, tak ważnych dla naszego liceum. Kolejnym punktem akademii było uroczyste ślubowanie  na sztandar wszystkich przewodniczących klas pierwszych Samorządowego LO. Uczniowie powtarzali za ustępującym przewodniczącym SU słowa ślubowania. Po ślubowaniu rozpoczęła się część artystyczna, podczas której zgromadzeni na sali mogli wysłuchać biografię Patrona szkoły oraz wybrane utwory Cypriana Kamila Norwida. Na uroczystość zostali zaproszeni również tancerze ze szkoły tańca „Just Dance“, którzy zatańczyli rumbę, walca i jive.