Powstania narodowe w literaturze i powstanie styczniowe - wystawy

Biblioteka szkolna przygotowała wystawy dotyczące zrywów narodowowyzwoleńczych.

Wystawa " Powstanie narodowe w literaturze" ukazuje opis powstań widzianych oczyma  polskich pisarzy. 

Dla twórców okresu romantyzmu powstanie listopadowe stało się najważniejszym przeżyciem ideowym. Taką samą rolę w odniesieniu do twórców aktywnych w drugiej połowie XIX wieku odegrało powstanie styczniowe.

Wystawa prezentuje sylwetkę Romualda Traugutta w "Glorii victis" Elizy Orzeszkowej, Szymona Winrycha w nowelli "Rozdziobią nas kruki,wrony...", Stefana Żeromskiego, Konstantego Juliana Ordona w "Reducie Ordona " Adama Mickiewicza i wielu innych.

Ekspozycja zawiera: polityczne komentarze Juliusza Słowackiego i motyw powstania listopadowego w "Kordianie", "Portrety wodzów" - jako idealizacje historii narodowej ukazanej w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.

Na wystawie biblioteka szkolna przedstawiła najważniejsze polskie powstania oraz sylwetki polskich patriotów walczących o wolność. Podziwiać można postaci Romualda Traugutta, Jakuba Szeli, Tadeusza Kościuszki, Tadeusza Korsaka, gen. Józefa Chłopickiego i wielu innych.

 

Wystawa pt: " Powstanie styczniowe" utrwala wiadomości z historii, przywołuje i prezentuje przebieg powstania styczniowego. Ukazuje manifesty patriotyczne, manifest Tymczasowego Rządu Narodowego, obozy polityczne. Uwzględnia  najważniejsze bitwy oraz sylwetkę Romualda Traugutta. Prezentuje równiez informacje o wydarzeniach, które zadecydowały o klęsce powstania.

Wystawę przygotowały nauczyciele: Alina Budkowska , Janina Piwnicka ,  Władysława Góral.

Zapraszamy społeczność szkolną do zapoznania się z wystawą, która znajduje się na korytarzu szkolnym.

 

 

 

 

 

DO WAKACJI ZOSTAŁO
 
DNI
 
Godzin
 
Minut
 
Sekund
  • foto1.jpg
  • foto2.jpg
  • foto3.jpg
  • foto4.jpg
  • konkurs.jpg
Back to Top