Narodowe Czytanie 2022 - "BALLADY I ROMANSE"

     Tegoroczna edycja Narodowego Czytania odbywa się w Roku Romantyzmu Polskiego, ustanowionym przez Sejm  Rzeczpospolitej  Polskiej z okazji  obchodów  w  2022  roku    200.  lecia  pierwszego   wydania   "Ballad   i   romansów"  A.  Mickiewicza.

Read more: Narodowe Czytanie 2022 - "BALLADY I ROMANSE"

czytamy norwida

"Nie miecz, nie tarcz bronią Języka,

Lecz - arcydzieła!"

Cyprian Kamil Norwid „Język - ojczysty”

 

        Drugiego czerwca tego roku w bibliotece szkolnej uczniowie  klas 3A, 2A, 3D, 2B, 1E, 1A uczestniczyli w spotkaniu poetyckim pt. „Czytanie Norwida w roku szkolnym 2021/2022”.  Młodzież z klasy 2A pod kierunkiem pani Aliny Budkowskiej i pani Edyty Kiec przygotowała montaż słowno – muzyczny poświęcony twórczości patrona naszej szkoły.

     Uczniowie czytali utwory wielkiego poety w języku ukraińskim, angielskim, francuskim i polskim. Tło muzyczne stanowiła muzyka Fryderyka Chopina odtwarzana z płyt winylowych na adapterze. Przedsięwzięciu towarzyszyła ciekawa ekspozycja książek i wystawa cytatów oraz myśli Cypriana Kamila Norwida.

Read more: czytamy norwida

Warsztaty Edukacyjno-Wychowawcze

             Od  kwietnia  do  czerwca  br.  uczniowie  wszystkich  klas  1,  2 i 3 G/G  brali  udział  w  zajęciach  edukacyjnych:  „Słowa  Jana  Pawła  II  drogowskazem  przy  podejmowaniu  właściwych  decyzji  życiowych  – warsztaty edukacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem elementów logicznego  myślenia dla młodzieży”. Warsztaty  przeprowadziły: p. Władysława Góral i p. Alina Budkowska we współpracy z bratem Filipem Jarosem, p. Teresą Mastalerczyk, p. Agnieszką Sikorą, p. Barbarą Małek, p. Wiesławą Mazur, p. Dorotą Woś,  bratem Pawłem Frąckowiak, p. Romanem Prawicą  oraz p. Mirosławem Sroką.

Read more: Warsztaty Edukacyjno-Wychowawcze

Konkurs czytelniczy - "piękno przyrody polskiej"

      W dniu 27 maja 2022 roku w czytelni szkolnej odbył się konkurs czytelniczy "Piękno przyrody polskiej” zorganizowany i przeprowadzony przez nauczycieli  bibliotekarzy: p. Alinę Budkowską i p. Władysławę Góral.  

      Każda pierwsza klasa wybrała  czteroosobowy zespół, który reprezentował klasę. Uczniowie czytali wybrane fragmenty lektur: „Pan Tadeusz” i „Nad Niemnem”. Najlepiej zaprezentowała się klasa 1G, którą reprezentowali uczniowie:  Julia Drzymała,  Maksymilian Bar, Kuba Ziętek, Amelia Ścipień.  Otrzymali oni dyplomy i nagrody książkowe, które wręczył im dyrektor szkoły p. Marek Czopor.

Read more: Konkurs czytelniczy - "piękno przyrody polskiej"

Back to Top