Ogólnopolski Program dla Bibliotek „Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”

          Biblioteka szkolna SLO bierze udział w Ogólnopolskim Programie dla Bibliotek „Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”.

Celami programu są:  promocja czytania,  aktywizacja bibliotek szkolnych,  wsparcie pozytywnego wizerunku biblioteki szkolnej jako przyjaznego i bezpiecznego miejsca w szkole,  racjonalizacja wykorzystania czasu nauczycieli bibliotekarzy.

Zapraszamy do pierwszej akcji „ Klubu Pożeraczy Książek”

Read more: Ogólnopolski Program dla Bibliotek „Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”

Warsztaty edukacyjno-wychowawcze z historii

           Z okazji 80. Rocznicy powstania w getcie warszawskim, w dniu 20.04.2023r., nasza szkoła po raz kolejny włączyła się do akcji społeczno – edukacyjnej „Żonkile.

 Nauczyciele bibliotekarze p. Władysława Góral i p. Alina Budkowska wspólnie z p. Bernadetą Burdzy - Drozd i p. Zenonem Fajgerem, przygotowali warsztaty edukacyjno-wychowawcze z historii we współpracy z nauczycielami: p. Bartoszem Kopyto, p. Anettą Stokłosą, p. Barbarą Małek. W warsztatach uczestniczyło 107 uczniów z klas: 1B, 2C, 2G, 3A.

Read more: Warsztaty edukacyjno-wychowawcze z historii

narodowe czytanie 2023 - "Nad Niemnem"

     W tym roku podczas akcji Narodowego Czytania z kanonu polskiej literatury wybrano powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.  To książka napisana barwnym językiem, nastrojowa i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Autorka malowniczo opisuję piękno Kresów, przybliża nam folklor i szlacheckie zwyczaje oraz przywołuje historię Rzeczpospolitej, poprzez tematykę Powstania Styczniowego, którego 160 – lecie obchodzimy w tym roku. Eliza Orzeszkowa w tej powieści ukazała, obraz niepodległościowego zrywu, który 1863 roku wybuchł  przeciwko carskiemu zaborcy.

Read more: narodowe czytanie 2023 - "Nad Niemnem"

"Ikona Współczesna" - wyniki konkursu i wystawa

       W  marcu 2022 r., nauczyciele  bibliotekarze p. W. Góral i p. A. Budkowska z  nauczycielem  plastyki p. E. Rychlak zorganizowały  konkurs  plastyczny  „Ikona współczesna”, inspirowana twórczością Jerzego Nowosielskiego z okazji 100-lecia urodzin artysty.

       Konkurs  plastyczny  skierowany  był  do  uczniów  klas  pierwszych  liceum. Uczniowie mieli wykonać plakat wykorzystując różne techniki plastyczne. Myślą przewodnią była ikonografia w świecie współczesnym.

 I miejsce – Julia Trzpis kl. 1C, Filip Nawracaj kl. 1C.

Read more: "Ikona Współczesna" - wyniki konkursu i wystawa

Back to Top