WYJĄTKOWY EGZEMPLARZ POWIEŚCI „NAD NIEMNEM” W ZASOBACH BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

       Zbiory biblioteki szkolnej, wzbogaciły się o piękne wydanie powieści „Nad Niemnem”- Elizy Orzeszkowej,  dzięki działaniom podjętym przez  p. Władysławę Góral i p. Alinę Budkowską - nauczycieli bibliotekarzy w SLO. Ten okolicznościowy egzemplarz z pamiątkowym wpisem, nasza biblioteka otrzymała od Pary Prezydenckiej na pamiątkę udziału placówki w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie 2023”.

Biblioteka szkolna otrzymała również z Kancelarii Prezydenta okolicznościową pieczątkę oraz list z podziękowaniem za uczestnictwo w akcji Narodowego Czytania 2023.

 

Back to Top