narodowe czytanie 2023 - "Nad Niemnem"

     W tym roku podczas akcji Narodowego Czytania z kanonu polskiej literatury wybrano powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.  To książka napisana barwnym językiem, nastrojowa i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Autorka malowniczo opisuję piękno Kresów, przybliża nam folklor i szlacheckie zwyczaje oraz przywołuje historię Rzeczpospolitej, poprzez tematykę Powstania Styczniowego, którego 160 – lecie obchodzimy w tym roku. Eliza Orzeszkowa w tej powieści ukazała, obraz niepodległościowego zrywu, który 1863 roku wybuchł  przeciwko carskiemu zaborcy.

      W dniu 11 września br. w naszej szkole nauczyciele bibliotekarze: p. Alina Budkowska i p. Władysława Góral we współpracy z  nauczycielami:  p. Aldoną Bilską-Kokosińską, p. Marzeną Szaramą p. Katarzyną Felczak, p. Andrzejem Brzezińskim i  p. Joanną Figurniak  włączyli się w akcję Narodowego Czytania 2023 - „Nad Niemnem”, zainicjowanej przez Parę Prezydencką.

      Podczas spotkań z poszczególnymi klasami, odczytany został list Prezydenta RP skierowany do Rodaków z okazji Narodowego Czytania. Specjalnie na tę okazję nauczyciele bibliotekarze przygotowali  ekspozycję książek i prezentację multimedialną oraz materiały edukacyjne związane z życiem i twórczością Elizy Orzeszkowej.

       Podstawowym celem tej  akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. Chciałybyśmy, aby tegoroczna lektura pogłębiła nam namysł, w jaki sposób współcześnie odbieramy naszą historię i jak o niej pamiętamy. Powieść Orzeszkowej odwołując się do powstańczego czynu, podkreśla i jeszcze bardziej umocnia przekonanie do prawa każdego narodu do własnej wolności i suwerenności.

Jesteśmy dumni, mogąc wziąć udział w kolejnym spotkaniu z literaturą piękną będącą kwintesencją naszej kultury.

Back to Top