laureaci powiatowego konkursu poetyckiego "Moja mała Ojczyzna"

      W listopadzie 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 23. edycji konkursu poetyckiego „Moja Mała Ojczyzna” pod hasłem „Godziny przy piórze”. Koordynatorami tego konkursu byli nauczyciele bibliotekarze:  p. Alina Budkowska i p. Władysława Góral we współpracy z polonistami p. Joanną Siewielec ,  p. Krystyną Skwarek i p. Aldoną Bilsko - Kokosińską.

      Na konkurs pod patronatem SBP Koło w Stalowej Woli „Godziny przy piórze” zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Wańkowicza, Starostwo Powiatowe i Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli wpłynęło 118 wierszy o tematyce dowolnej i 15 wierszy o bibliotece. Naszą szkołę w tym konkursie reprezentowało 5 uczniów z klas drugich i trzecich: Jakub Miklus kl. 3B, Magdalena Białecka kl. 3B, Katarzyna Szewc z kl. 2A, Michał Wilk kl. 3E i Maja Kogut kl. 3E.

W  kategorii szkoły ponadpodstawowe:  III miejsce zajął  Jakub Miklus z klasy 3B i wyróżnienie Magdalena Białecka 3B - polonista p. Joanna Siewielec.

      Z okazji 85-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli Organizatorzy wprowadzili dodatkową kategorię: „Wiersz o bibliotece”. Nagrodę specjalną Dyrektora MBP w Stalowej Woli otrzymała w kategorii szkół podpodstawowych Katarzyna Szewc z kl. 2A  - polonista p. Krystyna Skwarek.

Gratulujemy uczestnikom konkursu i ich opiekunom!

      Udział w konkursie przyczynił się do kształtowania kultury literackiej i rozwoju wrażliwości artystycznej  młodych ludzi. Zachęcał młodzież do publicznego prezentowania swojej twórczości i włączał w życie kulturalne młodych poetów.  Umożliwiał  porównanie umiejętności oceny poziomu wierszy w odniesieniu do twórczości grupy rówieśniczej z lokalnego środowiska. Przybliżył historię MBP im. M. Wańkowicza , jako najstarszej instytucji kulturalnej w mieście, która w tym roku obchodziła 85. lecie powstania.

Zapraszamy całą społeczność szkolną do zapoznania z twórczością naszych uczniów, którą zaprezentowano na wystawie obok biblioteki szkolnej oraz w gazetce szkolnej.

 

Back to Top