narodowe czytanie 2023 - "Nad Niemnem"

          W tym roku podczas akcji Narodowego Czytania z kanonu polskiej literatury wybrano powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.  To książka napisana barwnym językiem, nastrojowa i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Autorka malowniczo opisuje piękno Kresów, przybliża nam folklor i szlacheckie zwyczaje oraz przywołuje historię Rzeczpospolitej, poprzez tematykę Powstania Styczniowego, którego 160 – lecie obchodzimy w tym roku. Eliza Orzeszkowa w tej powieści ukazała, obraz niepodległościowego zrywu, który 1863 roku wybuchł  przeciwko carskiemu zaborcy.

            W dniu 11 września br. w naszej szkole nauczyciele bibliotekarze: p. Alina Budkowska i p. Władysława Góral we współpracy z  nauczycielami:  p. Aldoną Bilską-Kokosińską, p. Marzeną Szaramą p. Katarzyną Felczak, p. Andrzejem Brzezińskim, p. Joanną Figurniak, włączyli się w akcję Narodowego Czytania 2023 - „Nad Niemnem”,  zainicjowanej przez Parę Prezydencką.

         Podczas spotkań z poszczególnymi klasami, odczytany został list Prezydenta RP skierowany do Rodaków z okazji Narodowego Czytania. Specjalnie na tę okazję nauczyciele bibliotekarze przygotowali  ekspozycję książek i prezentację multimedialną oraz materiały edukacyjne związane z życiem i twórczością Elizy Orzeszkowej.

          Podstawowym celem tej  akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. Chciałybyśmy, aby tegoroczna lektura pogłębiła nam namysł, w jaki sposób współcześnie odbieramy naszą historię i jak o niej pamiętamy. Powieść Orzeszkowej odwołując się do powstańczego czynu, podkreśliła i jeszcze bardziej umocniła przekonanie do prawa, każdego narodu do własnej wolności i suwerenności.

           Jesteśmy dumni, mogąc wziąć udział w kolejnym spotkaniu z literaturą piękną będącą kwintesencją naszej kultury.

DO WAKACJI ZOSTAŁO
 
DNI
 
Godzin
 
Minut
 
Sekund
  • foto1.jpg
  • foto2.jpg
  • foto3.jpg
  • foto4.jpg
  • konkurs.jpg
Back to Top