KRZYŻÓWKA O NOBLIŚCIE W. S. REYMONCIE

Z  okazji 95. Rocznicy śmierci Władysława Stanisława Reymonta, polskiego noblisty, nauczyciele  bibliotekarze  przeprowadzili  akcję  promującą czytelnictwo oraz  poszerzającą  wiedzę o pisarzu i  szkolnych lekturach.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać krzyżówkę składającą się z piętnastu pytań, dotyczących życia i twórczości pisarza.

Krzyżówkę przesłano elektronicznie przez dziennik szkolny wszystkim uczniom klas drugich, zadanie konkursowe złożyło 25 uczniów, w tym 24 uczniów wykonało je poprawnie, to uczniowie z klas: 2A/G, 2B, 2B/G 2C, 2D, 2D/G, 2E, 2E/G,2F/G.
Z  poprawnie przesłanych odpowiedzi wylosowano uczniów:  Kopyto Mikołaja - kl. 2B/G, Świecę Huberta - kl. 2B, Wolak Annę – kl. 2 E/G.

Nagrody czekają do odebrania w bibliotece szkolnej po wznowieniu zajęć stacjonarnych w szkole.

Gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach czytelniczych.

Nauczyciele bibliotekarze

DO WAKACJI ZOSTAŁO
 
DNI
 
Godzin
 
Minut
 
Sekund
  • foto1.jpg
  • foto2.jpg
  • foto3.jpg
  • foto4.jpg
  • konkurs.jpg
Back to Top