Czytamy poezję Norwida – projekt lingwistyczny

Rok  2021 został ustanowiony przez Sejm i Senat Rokiem Cypriana Kamila Norwida.  Chcąc uczcić Patrona  naszej  szkoły  w  październiku  i  listopadzie  br., nauczyciele bibliotekarze p.  A.  Budkowska  i  p.  W. Góral zorganizowały  i  przeprowadziły  projekt  lingwistyczny  „Czytamy  poezję  Norwida” we współpracy z nauczycielami języka angielskiego: p. M.  Szaramą, p. A.  Gątarz, p. M. Buławą, p. E. Król, p. E. Hryniszyn, p. T. Zontkiem, p. R. Sienkiewiczem, p. P. Geraghty  i nauczycielami języka niemieckiego: p. R.  Pajurą,  p. A. Giec – Rej,  p. M. Olejarczyk, p. D. Witaszek oraz nauczycielami języka francuskiego: p. A. Barańską - Kluk i p. B. Sławińskim.

  W przedsięwzięciu wzięło udział 15 klas: 1E, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 3A, 3B,3E 3G, 3B/G, 3C/G, 3D/G, 3E/G, 3F/G.

Głównym celem projektu  było zapoznanie z życiem i twórczością naszego Patrona C. K. Norwida.  Uczniowie czytali poezję Norwida w języku angielsku, języku niemieckim, języku francuskim i języku polskim.  Projekt zakładał przede wszystkim poznanie języka obcego literackiego oraz płynne czytanie w języku obcym i polskim. Uczniowie poznali również dzieła malarskie, rzeźbę i  grafiki poety, a także poezję śpiewaną jego utworów.

Projekt lingwistyczny „Czytamy poezję Norwida” przyczynił się do popularyzacji twórczości C. K. Norwida i pogłębienia  wiedzy o Patronie.