80. rocznica wybuchu II wojny światowej

W tym roku obchodzimy 80 -tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

II Wojna Światowa to największy i najtragiczniejszy konflikt zbrojny w historii świata. Pochłonął ok 55 milionów ofiar.
 W związku z obchodami tego wydarzenia,  biblioteka szkolna zorganizowała wystawy o tej tematyce.

 

 Na korytarzu głównym szkoły pojawiły się dwie wystawy. 

Pierwsza zawiera najistotniejsze informacje dotyczące przebiegu II Wojny Światowej -zebrane materiały przedstawił i udostępnił  Grzegorz Grużewski ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Gdańsku.

 Druga z wystaw przedstawia Akcję „Burza“. 

 W 1943 r. przygotowano plan „Burza“, który zakładał walkę z wycofującymi  się oddziałami niemieckimi w chwili wkroczenia Armii Czerwonej. Trzeciego stycznia 1944 r. oddziały Armii Czerwonej wkroczyły na przedwojenne ziemie polskie. W takiej sytuacji oddziały Armii Krajowej, podjęły walkę z Niemcami, początkowo współpracując z wojskami radzieckimi. Dramatyczny przebieg akcji „Burza“ miał miejsce na Wileńszczyźnie, na obszarze lwowskim i okręgu lubelskim. Okres współpracy z wojskami radzieckimi szybko się zakończył. Tysiące polskich żołnierzy, zostało podstępnie aresztowanych przez NKDW. Wobec odmowy wstąpienia do armii – Polacy zostali wysłani do gułagów, bądź aresztowani i straceni.

W czytelni biblioteki szkolnej można obejrzeć wystawę pt: „Polskie Siły Zbrojne na zachodzie w rysunkach Antoniego Wasilewskiego“.
Podziwiamy tutaj ryciny między innymi: sylwetki Gen. Sikorskiego, kaprala „Czarnej Brygady“; Wieży spadochronowej czy Polskiego balonu zaporowego na uwięzi.

Przybliżona zostaje tutaj sylwetka oraz twórczość Antoniego Wasilewskiego oraz ważne informacje dotyczące  Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

 

Ostatnia wystawa umieszczona została w gablocie ,obok biblioteki szkolnej.
Tematyka to Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie.

Warto przeczytać Rotę przysięgi AK czy zapoznać się z symbolem „Polski Walczącej“ .

Serdecznie zapraszamy do oglądania powyższych wystaw.