2G w Krzyżtoporze i barokowych świątyniach ziemi sandomierskiej

 

Mocnym akcentem „poznawania historii przez doświadczanie” uczniowie klasy 2G zakończyli semestralną edukację historyczną. Wzięli udział w lekcji „na żywo” – poza murami szkoły, w scenerii tworzonej przez zamek Krzyżtopór oraz barokowe świątynie Klimontowa i Tarnobrzega.

 

„… To wszystko co powstało w przeszłości i istnieje dotychczas, rozwija się w konkretnym krajobrazie i wymaga zachowania. Nowoczesna metoda ochrony krajobrazu i wartości przyrodniczo-kulturowych jest pojęciem bardzo szerokim, na który składają się zarówno ochrona, jak i rewaloryzacja, czy rekultywacja. Odejście od osobnego traktowania dziedzictwa kultury i przyrody, uwzględnienie oprócz walorów także zagrożeń, których w naszym regionie jest niemało, stanowią istotę współcześnie pojmowanej ochrony. Zasadniczym celem wszelkich działań w kierunku utrzymania określonego cennego krajobrazu naturalnego, czy kulturowego jest zapewnienie harmonijnego rozwoju w realnych warunkach społeczno-ekonomicznych. Na obszarze Małopolski Północnej stwierdzono występowanie stref o różnym natężeniu zjawisk z zakresu ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego…” Tak oto stare podręczniki definiują krainę Sandomierszczyzny, której ikoniczne pomniki stanowią ważny element programu edukacji historycznej w klasach drugich liceum ogólnokształcącego…

 

 

W dobie „tik toka” pewnie można przyswoić fakty nieco inaczej: „Krzyżtopór. Piękny. Perła. Ale zniszczony totalnie. Przez Szwedów – ukradli nawet podłogi. Potem swoje zrobili Ruscy. I komuna. I menele. Ma genialne tajemnice. Tunele są do odkrycia...” Barokowe świątynie w Klimontowie i Tarnobrzegu, przez ich prześwietny i czcigodny charakter liturgiczny, ale także absolutny obłęd piękna barokowych form architektonicznych i zdobień – do „tik toka” nie pasują. 2G była, podziwiała, semestr pięknie domknęła klamrą przeżyć i wzruszeń.

 

Lekcja historii w murach Krzyżtoporu, w kościele św. Józefa w Klimontowie i w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu odbyła się z inicjatywy pana Bartosza Kopyto, nauczyciela historii w klasie 2G. Uczniowie przebywali na wyjeździe także pod troskliwą opieką swojej wychowawczyni, pani Ewy Jarzyńskiej.

 

DO WAKACJI ZOSTAŁO
 
DNI
 
Godzin
 
Minut
 
Sekund
  • foto1.jpg
  • foto2.jpg
  • foto3.jpg
  • foto4.jpg
  • konkurs.jpg
Back to Top